Phi hồng banner
dai-ao
Hướng dẫn

Buông thẳng 2 tay, đo từ đường may chân cổ đến dưới mông, ngang đầu ngón tay cái chiếu sang, cân đối theo chiều dài bạn mong muốn